Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelná Izolace AB
Kód výrobku SVT6887
Typ výrobku Tepelná Izolace AB
Obrázek výrobku ab_net.jpg
Stručný popis výrobku Tepelný odpor R=0,525 (m2.K.W-1) Teplený odpor se vzduchovou mezerou R=1,107 (m2.K.W-1) Tepelná izolace - TYP AB - 3 v 1 - tepelné, reflexní a parotěsné účinky v jednom - Tepelná izolace Typ AB se používá jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb, zároveň přerušuje tepelné mosty přes dřevěné krokve, sloupky a odráží 95% sálavé složky tepla zpět do interiéru - Nahradí 30 – 50 mm běžné tepelné izolace - Mezi hlavní vlastnosti tepelné izolace Typ AB patří reflexní účinky, díky nimž se odráží až 95 % sálavé složky tepla zpět do interiéru - Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami - Snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho materiálu
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.204/C5/2012/010-029804
Datum vystavení certifikátu shody 22.06.2012
Prohlášení o shodě číslo 22012015
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.01.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití střechy, stěny, stropy
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní Al + bublinková PE folie
minimální tloušťka izolantu 4 [mm]
maximální tloušťka izolantu 4 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 347000 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 896 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_shode_izolace_dape.pdf
Výrobci
Výrobce DAPE
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DAPE
Právní forma s.r.o.
18826521
Email info@dape.cz
Web www.dape.cz
Telefon +420 736 626 010
Fax +420 549 210 754
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Podskalská
čp. 12
Obec Brno
PSČ 624 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne