Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plasová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT6911
Typ výrobku systém Aluplast ID 4000
Obrázek výrobku aluplast_foto_ideal_4000.jpg
Stručný popis výrobku Okno pro běžné použití, určené do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Okno je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, chrání proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón, terasu nebo lodžii.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE-ZSTV-015-14
Datum vystavení certifikátu shody 07.05.2014
Prohlášení o shodě číslo CP-IDEAL/02-2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.03.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okno pro běžné použití, určené do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Okno je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kombinace_140001x140022.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
novy_vyrobek_aluplast_id_4000.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900/E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Třída C4
Výrobci
Výrobce AZ okna a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení AZ OKNA a.s.
Právní forma a.s.
26905736
Email gaspar@azokna.cz
Web www.azokna.cz
Telefon +420 605 292 399
Fax +420 518 344 643
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kollárova
čp. 1693
Obec Veselí nad Moravou
PSČ 698 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne