Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okna do plochých střech typu C
Kód výrobku SVT6937
Typ výrobku DXC-C U6,DXC-M U6,DMC-C U6,DMC-M U6,DEC-C U6,DEC-M U6
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Okno do plochých střech prosvětlí interiér přirozeným světlem, přináší možnost větrání a spojuje v sobě vysokou funkčnost a velmi dobré termoizolační parametry.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-011-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 22.04.2013
Prohlášení o shodě číslo R50/CPR/1873/14
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.09.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití do plochých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1020x1020 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.7 W.m-2.K-1
materiál rámu plast
stavební hloubka rámu 150 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda)
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 5,5
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 Třída A4
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne