Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelná Izolace POLAR +
Kód výrobku SVT6938
Typ výrobku Tepelná Izolace POLAR
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelný odpor R=3,64(m2.K.W-1) Teplený odpor se vzduchovou mezerou R=4,2 (m2.K.W-1) •Tepelná izolace POLAR+ se používá jako hlavní tepelná izolace střešních, stěnových a podlahových konstrukcí. Je vhodná pro zateplení pasivních či nízkoenergetických domů, dřevostaveb, půdních nástaveb a prostor, střešních konstrukcí a hal. •Je velmi vhodná na zateplení rodinných domů a občanských staveb, energeticky úsporných staveb pro živočišnou výrobu, mrazících boxů, stavebních buněk, sanitárních kontejnerů, apod. V tloušťce 35 mm nahradí 160 – 200 mm tepelné izolace •Izolace POLAR+ je lehká, nenavlhavá , parotěsná vícefóliová reflexní izolace jde o sendvič leštěných hliníkových, pěnových a bublinkových folií • 95% sálavé složky tepla odrazí v zimním období zpět do interiéru, v letním období do exteriéru •na rozdíl od klasických nereflexních izolací nedochází tedy v letních měsících k přehřátí interiéru !
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.204/C5/2012/010-029804
Datum vystavení certifikátu shody 22.06.2012
Prohlášení o shodě číslo 22012015
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.01.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití střechy, stěny, stropy
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní Al + bublinková PE a pěnová folie
minimální tloušťka izolantu 35 [mm]
maximální tloušťka izolantu 35 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 445000 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 896 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_shode_izolace_dape.pdf
Výrobci
Výrobce DAPE
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DAPE
Právní forma s.r.o.
18826521
Email info@dape.cz
Web www.dape.cz
Telefon +420 736 626 010
Fax +420 549 210 754
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Podskalská
čp. 12
Obec Brno
PSČ 624 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: