Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL VENTI MAX
Kód výrobku SVT6949
Typ výrobku VENTI MAX se již nevyrábí; možná náhrada VENTIROCK PLUS
Obrázek výrobku ventimax.JPG
Stručný popis výrobku Výrobek se již nevyrábí, možná náhrada VENTIMAX SUPER.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0296/11/P
Datum vystavení certifikátu shody 08.06.2015
Prohlášení o shodě číslo RW-PL/G-DoP-0059a/B/15/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.06.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití provětrávané fasády, sendvičové stěny
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální vlna
minimální tloušťka izolantu 80 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě ventimax_boh_rw_pl_g_0055_i_w2_cesky.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne