Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT6969
Typ výrobku HORIZONT PS SPACE 8
Obrázek výrobku technicke_listy_po_space_8.pdf
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkónové dveře HORIZONT PS SPACE 8. Osmikomorové provedení, 90 mm stavební hloubka, systém tří těsnění.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0301-2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 26.02.2015
Prohlášení o shodě číslo CPR/PO-P-HSSP/01-2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.03.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230X1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 90 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) technicke_listy_po_space_8.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.90 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_svt_6969_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_space_8_v_01_2017.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 není deklarováno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E2250
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce PRAMOS
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PRAMOS
Právní forma a.s.
63479087
Email pramos@pramos.cz
Web www.pramos.cz
Telefon +420 519 407 580
Fax +420 519 407 581
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Brněnská
čp. 577
Obec Šitbořice
PSČ 691 76
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne