Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a balkonové dveře jednoduché
Kód výrobku SVT6973
Typ výrobku EURO IV-92
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěné okno a balkonové dveře s trojsklem EURO IV-92
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 2/2015
Datum vystavení certifikátu shody 07.04.2015
Prohlášení o shodě číslo 2/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.04.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití okno
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2380x1470 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) okno_euro_92_rez_sklo.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.78 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270480_270476_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0okno92_2.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 ne
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce Okna Láník s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Láník s.r.o.
Právní forma s.r.o.
03653561
Email info@oknolan.cz
Web www.oknolan.cz
Telefon +420724837471
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Cihelny
čp. 843
Obec Luka nad Jihlavou
PSČ 588 22
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne