Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vnější dveře
Kód výrobku SVT6974
Typ výrobku EURO IV-68
Obrázek výrobku p1020512.JPG
Stručný popis výrobku Dveře vchodové EURO IV-68
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 3/2015
Datum vystavení certifikátu shody 07.04.2015
Prohlášení o shodě číslo 3/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.04.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1060x2050 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) dvere_rez_pur.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270473_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 ne
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 6A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce Okna Láník s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Láník s.r.o.
Právní forma s.r.o.
03653561
Email info@oknolan.cz
Web www.oknolan.cz
Telefon +420724837471
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Cihelny
čp. 843
Obec Luka nad Jihlavou
PSČ 588 22
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne