Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno S9000
Kód výrobku SVT7008
Typ výrobku S9000
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkonové dveře systém S9000, kování MACO
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-14-686/Z
Datum vystavení certifikátu shody 31.10.2014
Prohlášení o shodě číslo B-POV_PO-S9000_01_2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.10.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebního otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1486x1576 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_s9000iq.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_275005_274970_274959_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_okno_s9000.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce Bohemia okno, a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOHEMIA OKNO
Právní forma a.s.
28586921
Email info@bohemiaokno.cz
Web
Telefon +420 571 478 151
Fax +420 571 411 134
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará cesta
čp. 1090
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne