Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací jednotka s rekuperací tepla EHR 325 Akor
Kód výrobku SVT7037
Typ výrobku EHR 325 Akor
Obrázek výrobku ehr325akorhlavni.jpg
Stručný popis výrobku Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla (90–97%) a tříotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou. Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2010/0123
Datum vystavení certifikátu shody 03.02.2009
Prohlášení o shodě číslo 00
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.06.2014
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 848x730x472 [mm]
hmotnost 25 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 89.8 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 95.3, 88, 86.1
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC (digitální)
příkon jednotky při provozu 44 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 14 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů ehr325akorgraf.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů ehr325akorgraf.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 52.3 [dB(A)]
třída filtrace G4
Výrobci
Výrobce ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ELEKTRODESIGN ventilátory
Právní forma s.r.o.
24828122
Email elektrodesign@elektrodesign.cz
Web www.elektrodesign.cz
Telefon +420 326 909 010
Fax +420 326 909 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boleslavova
čp. 15
Obec Praha 4
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne