Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní balkon Cabrio
Kód výrobku SVT7045
Typ výrobku GDL
Obrázek výrobku gdl.jpg
Stručný popis výrobku Střešní balkon GDL Cabrio® 3066 Snadné vytvoření balkonu rozevřením dvou střešních oken Při zavření splývá s rovinou střechy Integrovaná ventilace Filtr proti prachu a hmyzu Systém izolace ThermoTechnologyTM Speciální těsnění Bezpečné sklo Samočistící vrstva Vrstva proti rosení venkovního skla
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo GDL SK19 3066L 04BE
Datum vystavení certifikátu shody 09.03.2011
Prohlášení o shodě číslo GDL SK19 3066L 04BE
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Pro zabudování do střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140x2520 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 104 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) gdl_66_vykr.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
gdl_v22_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_2015.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 třída E
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C1
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne