Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo WPL 15 A(C)S
Kód výrobku SVT7085
Typ výrobku HPA-O 7 CS Premium
Obrázek výrobku wpl_8239_15_25_8239_ac.jpg
Stručný popis výrobku Původní název výrobku WPL 15 A(C)S.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DE-HP-00446
Datum vystavení certifikátu shody 02.04.2014
Prohlášení o shodě číslo 08/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.08.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0x0x0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 900x1270x593 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 140 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 4.2 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.88 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 65 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu invertor
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3/N/PE,400V,50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 3.38 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 8.8 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3/N/PE,400V,50Hz
použité chladivo R410A
hmotnost chladiva 4.2 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 55 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Stiebel Eltron GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne