Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover TOPSIL
Kód výrobku SVT7089
Typ výrobku Tepelněizolační materiál
Obrázek výrobku isover_topsil.jpg
Stručný popis výrobku Desky Isover TOPSIL mají universální použití do všech typů větraných fasád, dřevostaveb, příček a šikmých střech či stropů. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 60 ≥ kg.m-3. Zvláště energeticky úsporný typ izolace, λD = 0,033 W.m-1.K.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0305/11/P
Datum vystavení certifikátu shody 01.12.2014
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.12.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Univerzální použití do všech typů větraných fasád, dřevostaveb, příček a šikmých střech či stropů. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 60 ≥ kg.m-3.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 160 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 800 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě isover_topsil_cz_20141201.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano