Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku STOMIX STX.THERM MONT MW
Kód výrobku SVT7190
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku montmw.jpg
Stručný popis výrobku ETICS na montované budovy s dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí a izolantem MW
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/003-001064
Datum vystavení certifikátu shody 04.03.2014
Prohlášení o shodě číslo 01-010
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.05.2015
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu jiný (uveďte)
určené použití podle materiálu podkladu - jiný ocelový plech,cementotříska,OSB,dřevotříska nebo sádrovláknitá deska
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_275214_technicke_parametry_etics_stx_therm_mont_mw.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě stx_therm_mont_mw.pdf
Výrobci
Výrobce Stomix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Stomix
Právní forma s.r.o.
48400874
Email klasek@stomix.cz
Web www.stomix.cz
Telefon +420 584 484 111
Fax +420 584 484 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 197
Obec Skorošice
PSČ 790 66
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne