Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Elektromet automatický kotel na pelety MDP15
Kód výrobku SVT7193
Typ výrobku EKO-MDP 15
Obrázek výrobku mdp_15_25.jpg
Stručný popis výrobku Automatický kotel na pelety s možností změny pravého a levého zásobníku. Možnost změny kouřovodu ze zadní i horní strany.Kotel osazenu rýnovou retortou a ECO deflektorem patent 2014 na snížení spotřeby paliva až o 25%.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Nr 785/CW/001
Datum vystavení certifikátu shody 14.07.2015
Prohlášení o shodě číslo Nr 785/CW/001
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.07.2015
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1180x1550x830 [mm]
hmotnost 420 [kg]
předepsané palivo peleta dřevěná 6mm
jmenovitý tepelný výkon 15 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 16.56 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 233 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 22 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 4.49 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.5 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 229 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 4 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 13.4 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 0 [l]
průměrná spotřeba paliva 1.1 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 127 [h]
objem vodní náplně 80 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V 50HZ
maximální elektrický příkon 280 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 80 [W]
dochlazovací smyčka volitelné příslušenství
připojovací nátrubky 1 1/2
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Elektromet, Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Právní forma OSVČ
60979330
Email zbynekstehlik77@seznam.cz
Web www.elmettrade.cz
Telefon +420774433295
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Uhelná
čp. 170
Obec Uhelná
PSČ 790 70
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne