Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku větrací jednotka s rekuperací Nilan Gott 2600
Kód výrobku SVT7241
Typ výrobku Combi 302 Polar
Obrázek výrobku combi_300_produkt.png
Stručný popis výrobku Větrací rekuperační jednotka s větracím výkonem do 400m3/h, kombinace aktivní a pasivní rekuperace s funkcí chlazení a dotápění.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0
Datum vystavení certifikátu shody 11.03.2016
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.03.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížově protiproudý
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 1300x580x700 [mm]
hmotnost 83 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 94 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 viz přiložený graf
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátory s plynulou regulací
příkon jednotky při provozu 1400 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 3.2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů combi_302_polar.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů combi_302_polar_2.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 57 [dB(A)]
třída filtrace G4
Výrobci
Výrobce NILAN A/S
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Nilan s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29107172
Email ivespi@setrite.cz
Web www.nilan.cz
Telefon +420 724 444 747
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ve Višňovce
čp. 21
Obec Plzeň
PSČ 326 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne