Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Cemix THERM DIFU - Zateplovací systém (ETICS)
Kód výrobku SVT7247
Typ výrobku Zateplovací systém (ETICS)
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelněizolační kontaktní systém s izolací z minerální vlny s vysoce paropropustným lepidlem a stěrkovací hmotou a paropropustnou strukturální omítkou
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020 - CPR - 020032974
Datum vystavení certifikátu shody 20.04.2015
Prohlášení o shodě číslo 11052015
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.05.2015
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_cemix_therm_difu_svt_7247.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě pov_therm_difu.pdf
Výrobci
Výrobce LB Cemix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LB Cemix
Právní forma s.r.o.
27994961
Email martin.bures@cemix.cz
Web www.cemix.cz
Telefon +420 387 925 275
Fax +420 387 925 214
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tovární
čp. 36
Obec Borovany
PSČ 373 12
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne