Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna, balkonové dveře - EURO 92W Uw 0,96 s Ug 0,7
Kód výrobku SVT7249
Typ výrobku 92Uw 0,96 s Ug 0,7 trojsklem
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěná okna, balkonové dveře s trojsklem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 00000
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2015
Prohlášení o shodě číslo EURO 92W/O
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.09.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití okno a balkonové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 92_w_drevo.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
lv_euro_92_w_uw_0_96_s_ug_0_7_trojsklo.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 3
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne