Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna a balkonové dveře typ EURO 78
Kód výrobku SVT7260
Typ výrobku EURO IV-78
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-2/78_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2013
Prohlášení o shodě číslo Okna IV-78
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití npd
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230*1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce SAVA spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SAVA spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
15045111
Email vedeni@savasemily.cz
Web www.savasemily.cz
Telefon +420 481 622 636
Fax +420 481 624 351
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bítouchovská 473
čp. 473
Obec Semily
PSČ 513 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne