Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna a balkonové dveře typ EURO 78
Kód výrobku SVT7260
Typ výrobku EURO IV-78
Obrázek výrobku iv78_pro_web2.jpg
Stručný popis výrobku Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-2/78_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2013
Prohlášení o shodě číslo Okna IV-78
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití npd
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230*1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) iv_78s_jednoduche_svisle_1_2.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_iv78.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce SAVA spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SAVA spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
15045111
Email vedeni@savasemily.cz
Web www.savasemily.cz
Telefon +420 481 622 636
Fax +420 481 624 351
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bítouchovská 473
čp. 473
Obec Semily
PSČ 513 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne