Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATTACK DPX 35 COMBI Pellet
Kód výrobku SVT7277
Typ výrobku Teplovodný kombinovaný kotol na biomasu s ručnou a automatickou dodávkou paliva
Obrázek výrobku dpx_combi_pellet_1.JPG
Stručný popis výrobku Kombinovaný kotol ATTACK DPX COMBI Pellet, je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. K spaľovaniu drevných peliet dochádza v nerezovom, plne automatickom horáku.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0026/104/2014
Datum vystavení certifikátu shody 28.10.2014
Prohlášení o shodě číslo POZ-031/130115
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.01.2015
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1240x760x1610 [mm]
hmotnost 510 [kg]
předepsané palivo DREVO, Dřevní PELETY
jmenovitý tepelný výkon 30 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 33.3 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.2 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 409 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 3 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 10.02 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 8.87 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.79 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 298 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 10 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 3.87 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 600 [l]
průměrná spotřeba paliva 6.9 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 110 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1,230,50
maximální elektrický příkon 600 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 160 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky G 6/4"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 150 [mm]
minimální provozní tah komína 23 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATTACK, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATTACK, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
36404489
Email morhac@attack.sk
Web www.attack.sk
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dielenská Kružná
čp. 5020
Obec Vrútky
PSČ 03861
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne