Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Decentrální větrací jednotka se zpětným ziskem tepla
Kód výrobku SVT7358
Typ výrobku SulkoVent
Obrázek výrobku sulkovent_rozpad.jpg
Stručný popis výrobku Recyklační jednotka pracuje na principu regenerační výměny tepla. Díky neustále se obracejícímu proudu vzduchu, který vzniká cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, se keramický výměník nabíjí tepelnou energií ze vzduchu v místnosti a opět ji do přiváděného venkovního vzduchu vydává. Jednotka je integrovanou součástí otvorové výplně
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo PL.12.WLG.123
Datum vystavení certifikátu shody 16.01.2012
Prohlášení o shodě číslo není
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.07.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla keramický
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 100x86x1500 [mm]
hmotnost 3.25 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 85.8 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85,8
typ ventilátorů (a jejich regulace) Axial - 12V SELV
příkon jednotky při provozu 3.8 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 1.5 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vykonova_charakteristika.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů prikonova_charakteristika.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 32 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce SULKO s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SULKO s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47976969
Email hajek@sulko.cz
Web www.sulko.cz
Telefon +420583469111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Československé armády
čp. 861/28
Obec Zábřeh
PSČ 789 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne