Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové kyvné okno se zvýšenou osou otáčení
Kód výrobku SVT7362
Typ výrobku PYP-V U5,PYP-V/GO U5,PYP-V/PI U5
Obrázek výrobku obrazek_pyp.jpg
Stručný popis výrobku Plastové kyvné okno s osou otáčení umístěnou nad středem okna tak, aby se konce i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0056-2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 28.01.2014
Prohlášení o shodě číslo Y40/CPR/14351/14
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.02.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití do šikmých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140x1400 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 60 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kotovani_pyp.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.53 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
275762_svt_7362_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_tabulka.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B-s2,d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4 (1)
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne