Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel na pelety TOP-EKO BIO 20
Kód výrobku SVT7373
Typ výrobku TOP-EKO BIO 20
Obrázek výrobku topmax_eko_bio.jpg
Stručný popis výrobku Automatický kotel na dřevní pelety 6-8mm
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 785/CW/001
Datum vystavení certifikátu shody 14.07.2015
Prohlášení o shodě číslo Prohlášení o shodě
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.07.2015
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1180x1330x830 [mm]
hmotnost 460 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety 6-8mm
jmenovitý tepelný výkon 20.52 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 22.57 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 161 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 5 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 22.4 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 5.56 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.6 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 218 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 9 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 16.7 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 0 [l]
průměrná spotřeba paliva 4.49 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 67 [h]
objem vodní náplně 90 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1PEN/230V/50Hz
maximální elektrický příkon 256 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 104 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 6/4"
maximální provozní přetlak 2.5 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 10 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Elektromet, Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Ohřívací technika
Právní forma a.s.
24827665
Email info@topmax.eu
Web www.topmax.eu
Telefon +420 733 142 583
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Průsekem
čp. 1348/12
Obec Praha 10
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne