Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VD - SOFTLINE 82 MD ALU Ud 0,95 s Ug 0,5 trojsklo
Kód výrobku SVT7382
Typ výrobku Plastové vchodové dveře - VD - SOFTLINE 82 MD ALU Ud 0,95 s Ug 0,5 trojsklo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastová vchodové dveře systému VEKA SOFTLINE 82 MD ALU, sedmikomorový rám a pětikomorové křídlo, kování, izolační trojsklo
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 000000
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2015
Prohlášení o shodě číslo SOFTLINE 82 PLUS ALU / VD / 2014-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vchodové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2200 [mm]
materiál rámu jiný (uveďte)
materiál rámu v případě volby "jiný" Plastohliník
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_82_md_vd.docx
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.15 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
vd_softline_82_md_alu_ud_0_95_s_ug_0_5_trojsklo.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne