Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL Salamander
Kód výrobku SVT7403
Typ výrobku HS Salamander 76
Obrázek výrobku hs_salamander_obrazek.pdf
Stručný popis výrobku HS Portal je elegantní řešení pro spojení zahrady nebo terasy s obytným prostorem. Výhodou je možnost otevření velkého vstupního prostoru při minimálním členění dveří. Díky masivním hliníkovým výztuhám je možné vyrobit i velmi rozměrné prvky.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010035392
Datum vystavení certifikátu shody 10.08.2015
Prohlášení o shodě číslo 87/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.08.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostn
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 3500 x 2498 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 172 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) hs_salamander_vykresy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_276265_276243_275806_hs_salamander_tp_vyplne_stavebnich_otvoru.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B2
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne