Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Decentralizovaný větrací systém se zpětným ziskem tepla
Kód výrobku SVT7421
Typ výrobku SEVi 160
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Decentralizovaný větrací systém se zpětným ziskem tepla s větracími jednotkami řady "SEVi 160"
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CO/C-0208-2015/P
Datum vystavení certifikátu shody 25.08.2015
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.08.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla keramický výměník SEVi 160
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 260x160x160 [mm]
hmotnost 3 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 80.4 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85,35 (17)
typ ventilátorů (a jejich regulace) 4412 FGPR EMB PAPST
příkon jednotky při provozu 3.4 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.22 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů
hladina akustického výkonu2 LW 28 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce SEVentilation GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Filip Jan
Právní forma OSVČ
61137511
Email info@seventilation.cz
Web www.seventilation.cz
Telefon +420725632460
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Nádražím
čp. 111
Obec Plasy
PSČ 33101
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne