Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Decentralizovaný větrací systém se zpětným ziskem tepla
Kód výrobku SVT7421
Typ výrobku SEVi 160
Obrázek výrobku sevi_160_300x208.jpg
Stručný popis výrobku Decentralizovaný větrací systém se zpětným ziskem tepla s větracími jednotkami řady "SEVi 160"
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CO/C-0208-2015/P
Datum vystavení certifikátu shody 25.08.2015
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.08.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla keramický výměník SEVi 160
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 260x160x160 [mm]
hmotnost 3 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 80.4 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85,35 (17)
typ ventilátorů (a jejich regulace) 4412 FGPR EMB PAPST
příkon jednotky při provozu 3.4 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.22 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů 001.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů 001.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 28 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce SEVentilation GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Filip Jan
Právní forma OSVČ
61137511
Email info@seventilation.cz
Web www.seventilation.cz
Telefon +420725632460
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Nádražím
čp. 111
Obec Plasy
PSČ 33101
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne