Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné kyvné střešní okno FAKRO, FTT R3
Kód výrobku SVT7435
Typ výrobku FTT R3, FTT/U R3
Obrázek výrobku obrazek_ftt.jpg
Stručný popis výrobku Super energeticky úsporné zasklení proti hluku R3 s vnitříním laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0529-10/Z
Datum vystavení certifikátu shody 12.10.2010
Prohlášení o shodě číslo A84/CRP/14351/14
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.11.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití do šikmých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 1400 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 90 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kotovani_ftt_r3.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.13 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_7435_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_tabulka.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 D-s2, d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C5 (1)
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne