Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku STOMIX STX.THERM SANA MW
Kód výrobku SVT7443
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku stx_therm_sana_mw.png
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém certifikovaný i pro použití na méně soudržné podklady, sanaci nestabilních ETICS a zdvojování původních ETICS . Původní ETICS může být zhotoven s použitím izolačních desek z EPS nebo MW .
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 060-041554
Datum vystavení certifikátu shody 15.09.2015
Prohlášení o shodě číslo 01-017
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.09.2015
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.04 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.04 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_stx_therm_sana_mw.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě sp_20259415101508371.pdf
Výrobci
Výrobce Stomix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Stomix
Právní forma s.r.o.
48400874
Email klasek@stomix.cz
Web www.stomix.cz
Telefon +420 584 484 111
Fax +420 584 484 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 197
Obec Skorošice
PSČ 790 66
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne