Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Slovaktual HST plastové 85 mm
Kód výrobku SVT7510
Typ výrobku Slovaktual HST plastové 85 mm
Obrázek výrobku foto_hst_85_mm.pdf
Stručný popis výrobku Plastové zdvižno posuvné dvere z profilového systému Aluplast 85 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo U-028-15
Datum vystavení certifikátu shody 28.08.2015
Prohlášení o shodě číslo č.03/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.10.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné a bytové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1480x2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 197 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_hst_85_mm.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_7510.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 trieda 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 trieda 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Trieda C2/B4
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne