Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dvere 85 mm
Kód výrobku SVT7523
Typ výrobku Plastové vchodové dvere 85 mm
Obrázek výrobku obrazok2.png
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dvere 85 mm z profilového systému Aluplast ID7000.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo U-020-15
Datum vystavení certifikátu shody 10.07.2015
Prohlášení o shodě číslo 04/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 23.10.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 85 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) obrazok1.png
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_7523.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 trieda 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 trieda 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Trieda C3
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne