Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní okno Roto Q4 Standard
Kód výrobku SVT7561
Typ výrobku Roto Q4 Standard, dřevo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěné střešní okno kyvné Uw= 1,2 W/m2K (dvojsklo), 0,86 W/m2K (trojsklo)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0293/2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.02.2015
Prohlášení o shodě číslo Q-4 S CPR 142 2
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.01.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Střešní okna pro použití u bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 114x139 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 117 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne