Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní okno Roto QT4 Tronic Standard
Kód výrobku SVT7562
Typ výrobku Roto QT4 Tronic Standard, dřevo
Obrázek výrobku roto_q_4_p_edl_closed_141210.jpeg
Stručný popis výrobku Dřevěné střešní okno kyvné Uw= 1,2 W/m2K (dvojsklo), 0,86
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0293/2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.02.2015
Prohlášení o shodě číslo Q-4 S CPR 146 2
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.01.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Střešní okna pro použití u bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 114x139 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 117 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) roto_q_standard_drevene.dwg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
276316_q_4_s.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne