Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku 00 Solární kolektor Sun Wing T4 Cu 2,66 - vysoceselektivní
Kód výrobku SVT7615
Typ výrobku Sun Wing T4 Cu 2,66
Obrázek výrobku solarni_panel_t4_cu_family.pdf
Stručný popis výrobku Vysoce selektivní termický kolektor s vynikající optickou účinností 83% a výborným poměrem výkon / cena. Špičkový výkon 2,075 kW. Stagnační teplota 201°C. Sun Wing T4 Cu 2,66 je vhodný k celoročnímu ohřevu teplé vody a přitápění. Vysoce selektivní povrch absorbuje přímé i difůzní (rozptýlené) sluneční záření pronikající bílou oblačností. Inovativní konstrukce zajišťuje vysoký teplotní spád kolektoru, výrazně zlepšující využitelnost absorbované energie. Kolektor s evropsky platným certifikátem kvality SOLAR KEYMARK splňuje požadavky dotačních programů v zemích EU, např. Zelená domácnostiam na Slovensku, BAFA v Německu. Odolnost proti krupobití. Český výrobek. Kolektor Sun Wing T4 Cu 2,66 je jasnou volbou pro uživatele požadující vysoký a trvalý výkon po celou dobu životnosti kolektorů s rychlou návratností investice.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo TSU 001-15
Datum vystavení certifikátu shody 22.10.2015
Prohlášení o shodě číslo T4Cu/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.10.2015
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2433x1092x82 [mm]
hmotnost 45 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.66 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.5 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.83 [-]
účinnost kolektoru 0.7025 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1756 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.8 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.015 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 110 [°C]
klidová teplota 201 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.15 [l]
doporučený objemový průtok 80 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.25 [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 5 [-]
selektivita absorbéru α / ε 90 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 0 [mm]
Výrobci
Výrobce T.W.I. spol. s r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení T.W.I. spol. s r. o.
Právní forma s.r.o.
47683422
Email v.precan@twi.cz
Web www.twi.cz
Telefon +420554751985
Fax +420554725372
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Mnichov
čp. 146
Obec Vrbno pod Pradědem
PSČ 79326
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne