Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno
Kód výrobku SVT764
Typ výrobku Prestige TOP
Obrázek výrobku prestigetop_zlaty_dub_mensi.jpg
Stručný popis výrobku plastové okno jednokřídlé, vícekřídlé nebo balkonové dveře
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-475/Z
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/Prestige TOP/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití všeobecná výstavba objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2085x1565 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) prestige_top_orez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
265061_tp_prestige_top_ug_1_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Well spol. s. r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení WELL
Právní forma s.r.o.
40525678
Email wellokna@wellokna.cz
Web www.wellokna.cz
Telefon +420 777 600 440
Fax +420 377 954 354
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
čp. 1015
Obec Třemošná
PSČ 330 11
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne