Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polyuretanová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou
Kód výrobku SVT7647
Typ výrobku EKOPRODUR S0540
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Stříkací polyuretanová pěna. Dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu tuhé pěny se samozhášivými vlastnostmi.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 02-2015-CZ
Datum vystavení certifikátu shody 18.11.2015
Prohlášení o shodě číslo č. 02-2015-CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.11.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně izolační výrobek pro stavebnictví
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní Tvrdá polyuretanová pěna
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.029 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 165 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě sp_20259416011809440.pdf
Výrobci
Výrobce PCC MORAVA-CHEM
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PCC MORAVA-CHEM
Právní forma s.r.o.
47669063
Email c.tesin@pcc.eu
Web www.pccmorava-chem.cz
Telefon +420558769111
Fax +420558769114
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Leoše Janáčka
čp. 798/20
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne