Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Baumit KERA EPS
Kód výrobku SVT780
Typ výrobku ETICS s keramickým obkladem
Obrázek výrobku baumit_kera_eps_obr1.jpg
Stručný popis výrobku vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z EPS-F a s keramickým obkladem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2011/060-034464
Datum vystavení certifikátu shody 16.09.2011
Prohlášení o shodě číslo BCZ-ETICS-KERAEPS-01-09-2011
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.09.2011
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_svt780_etics_baumit_kera_eps.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne