Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KPG1+
Kód výrobku SVT7800
Typ výrobku KPG1+
Obrázek výrobku kpg1.jpg
Stručný popis výrobku Solární kolektor KPG1+, pro instalaci ve vertikální poloze, apertura 2,39 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 150670 T
Datum vystavení certifikátu shody 30.11.2015
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.11.2016
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2150x1170x83 [mm]
hmotnost 38 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.515 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.392 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.786 [-]
účinnost kolektoru 66.93 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1600.9 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.747 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0048 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 234 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.7 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne