Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové okno a balkonové dveře Heroal W72
Kód výrobku SVT7848
Typ výrobku Hliníkové okno a balkonové dveře Heroal W72
Obrázek výrobku heroal_w72.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové okno z profilového systému heroal s přerušeným tepelným mostem a stavební hloubkou 72 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo U-018-16
Datum vystavení certifikátu shody 03.05.2016
Prohlášení o shodě číslo 2016-0012
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.08.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Hliníkové okno a balkónové dveře (konstrukce s průhlednou, průsvitnou nebo plnou výplní) určené pro uzavírání ve vnějších nebo vnitřních stěnách, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřetěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_koty_heroal_w72.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_hlinikove_okno_heroal_w72_svt7848.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce VPO Protivanov
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VPO Protivanov
Právní forma a.s.
29001765
Email info@vpo.cz
Web www.vpo.cz
Telefon +420 582 399 136
Fax +420 582 399 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boskovická
čp. 250
Obec Prostějov
PSČ 798 48
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne