Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL FASROCK G
Kód výrobku SVT7894
Typ výrobku Minerální vlna
Obrázek výrobku paleta_fasrock_g.JPG
Stručný popis výrobku Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou nástřikem určena pro zateplení stropů (sklepů, garáží, průjezdů) a stěn staveb.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0322/12/P
Datum vystavení certifikátu shody 28.01.2016
Prohlášení o shodě číslo RW-CEE-DoP-0114/M/15/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.09.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití zateplení stropů sklepů, průjezdů, garáží; stěn
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální vlna
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_fasrock_g_cz_mal.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL
Právní forma a.s.
26165261
Email info@rockwool.cz
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne