Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT7913
Typ výrobku Ventulo Classic
Obrázek výrobku jednotka_ventulo.jpg
Stručný popis výrobku Ventulo Classic je decentrální rekuperační jednotka, která využívá k rekuperaci energie protiproudý výměník vlastní konstrukce chráněný užitným vzorem č. 26847. Je vhodná pro obytné prostory do 25 m2 s účinností až 93%. Ventilátory jednotky mají řízený konstatní průtok s pěti stupni výkonu 6 - 35 m3/h a možnosti dálkového ovládání.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 151112
Datum vystavení certifikátu shody 12.11.2015
Prohlášení o shodě číslo 160418
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.04.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý
způsob montáže jednotky univerzální
rozměry (750×750×1000) 210x210x780 [mm]
hmotnost 2 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 93 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 88
typ ventilátorů (a jejich regulace) axiální, PWM
příkon jednotky při provozu 10 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0.1 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů charakteristika_vykon_prikon_classic_color.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů charakteristika_vykon_prikon_classic_color.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 37.4 [dB(A)]
třída filtrace G1
Výrobci
Výrobce Kavestav s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Kavestav s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28279352
Email vlcek@kavestav.cz
Web www.ventulo.cz
Telefon +420 603 229 883
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Souhrady
čp. 6
Obec Brno
PSČ 625 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne