Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku weber therm elastik SAN SAW minerál TR10
Kód výrobku SVT7922
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních sytstémů za použití desek z minerální vlny a injektovaného kotvení Spiral Anksys, s povrchovou úpravou tenkovrstvými pastovitými omítkami.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2015/020-034133
Datum vystavení certifikátu shody 16.12.2015
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.01.2016
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu jiný (uveďte)
určené použití podle materiálu podkladu - jiný původní ETICS
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email katerina.zavodnikova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne