Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ALUMORE 160 HS
Kód výrobku SVT7932
Typ výrobku ALUMORE 160 HS
Obrázek výrobku sl_1600tt.jpg
Stručný popis výrobku Zdvižno-posuvný hliníkový systém ze značkového profilu PONZIO.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo PROTOKOL č.j. : 46 35 00082 / 2016
Datum vystavení certifikátu shody 09.09.2016
Prohlášení o shodě číslo CZ/ALUMORE HS 160 / S / A
Datum vystavení prohlášení o shodě 24.05.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití stavební objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2400x2500 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 160 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) sl.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.42 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
hs.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída B3
Výrobci
Výrobce EUROCOLOR Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení EUROCOLOR Sp. z o.o.
Právní forma zahraniční subjekt
9690795268
Email beata.surma@eurocolor.com.pl
Web www.eurocolor.com.pl
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice ul. Toszecka
čp. 47
Obec Pyskowice
PSČ 441 20
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne