Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Baumit XS022
Kód výrobku SVT7952
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku baumit_xs022_obr.jpg
Stručný popis výrobku Vnější kontaktní zateplovací systém s vysoce výkonným izolantem z PF
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1139-CPD-0671/13
Datum vystavení certifikátu shody 13.12.2013
Prohlášení o shodě číslo 01-WBI-ETA-13/1024
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.01.2014
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný Fenolická pěna
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.021 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.024 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
etics_baumit_xs022.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 7952.pdf
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne