Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polyuretanová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou - EKOPRODUR S0329
Kód výrobku SVT7956
Typ výrobku EKOPRODUR S0329
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Stříkaná polyuretanová pěna.Dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu tuhé pěny se samozhášivými vlastnostmi.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.01-2014-CZ
Datum vystavení certifikátu shody 18.11.2014
Prohlášení o shodě číslo č.01-2014-CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.11.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně izolační výrobek pro stavebnictví
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní tvrdá polyuretanová pěna
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.024 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 35 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce PURSTAV Izolace s.r.o
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PURSTAV Izolace s.r.o
Právní forma s.r.o.
29444861
Email info@purstav.cz
Web www.purstav.cz
Telefon +420 605 254 433
Fax +420 588 517 275
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Železniční
čp. 591/10
Obec Olomouc
PSČ 779 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne