Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vnější (vchodové) dveře
Kód výrobku SVT7973
Typ výrobku SALAMANDER® bluEvolution 82MD
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové vnější (vchodové) dveře SALAMANDER® bluEvolution 82MD
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE-ZSTV-043-15
Datum vystavení certifikátu shody 10.11.2015
Prohlášení o shodě číslo CPR / PVC – D / SL – bE82 / 02-2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.11.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Plastové vnější (vchodové) dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2400 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_be82_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_277392_svt_7973_salamander_bluevolution82_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4 / 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A / 2A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3 / C1
Výrobci
Výrobce RI OKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení RI OKNA
Právní forma a.s.
60724862
Email info@ri-okna.cz
Web www.ri-okna.cz
Telefon
Fax +420 518 389 516
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Úkolky
čp. 1055
Obec Bzenec
PSČ 696 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne