Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku solární kolektor
Kód výrobku SVT800
Typ výrobku CosmoSOL 200 (FK 7200)
Obrázek výrobku obrazek_cosmosol_200.jpg
Stručný popis výrobku solární plochý vanový kolektor s vysoce selektivním absorbérem
Dovozce GIENGER spol. s r.o.
Web www.gienger.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00511-13
Datum vystavení certifikátu shody 31.07.2013
Prohlášení o shodě číslo 13-07-11
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.07.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2039x1039x91 [mm]
hmotnost 32 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.09 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.779 [-]
účinnost kolektoru 0.651 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1158 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.914 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.012 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 150 [°C]
klidová teplota 199 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok 30 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 0 [mm]
Výrobci
Výrobce GIENGER spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení GIENGER spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
44018045
Email phyza@gienger.cz
Web www.gienger.cz
Telefon +420 577 110 651
Fax +420 577 110 659
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kvítkovická
čp. 1633
Obec Napajedla
PSČ 763 61
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: Institut fur Thermodynamik und Warmetechnik