Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Capatect
Kód výrobku SVT8031
Typ výrobku EPS-F Dammsystem
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Moderní varianta zateplovacích systémů s EPS a EPS Dalmatin s izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS, nejčastěji pro energeticky úsporné domy (nízkoenergetické a pasivní stavby).
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo S14-004
Datum vystavení certifikátu shody 16.03.2016
Prohlášení o shodě číslo S14-004
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.03.2016
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_capatect_dammsystem.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 8031.pdf
Výrobci
Výrobce Český Caparol
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Český Caparol
Právní forma s.r.o.
60825847
Email michaela.ondrichova@caparol.cz
Web www.caparol.cz
Telefon +420 387 203 402
Fax +420 387 203 422
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Litvínovice
čp. 32
Obec České Budějovice
PSČ 342 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne