Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BACHL tecta-PUR HD-Plus
Kód výrobku SVT8063
Typ výrobku Nadkrokevní izolace PIR
Obrázek výrobku tecta_pur_hd_plus.jpg
Stručný popis výrobku Nadkrokevní izolace z tvrzeného polyuretanu difuzně otevřená.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo L1-16-036
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2016
Prohlášení o shodě číslo LE-DE-15.1-DAD-dh-026-027-HDPlus
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.02.2016
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelná izolace šikmých střech nad krokvemi.
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PUR/PIR
minimální tloušťka izolantu 80 [mm]
maximální tloušťka izolantu 240 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.025 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.026 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 45 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě bachl_tecta_pur_hdplus.pdf
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne