Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zdvižně posuvné dveře (HS portál)
Kód výrobku SVT8106
Typ výrobku IV 92
Obrázek výrobku hs_portal.tif
Stručný popis výrobku Zdvižně posuvné dveře (HS portál) dřevěné.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-2_HS-A / 92_PF4_N_bs_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2016
Prohlášení o shodě číslo 1/2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1480 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 214 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) ecopas_certifikace_01.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
parametry_hs_portal_iv_92.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B3
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne