Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vakuový trubicový solární kolektor Apricus ETC
Kód výrobku SVT8114
Typ výrobku ETC-10
Obrázek výrobku apricus_etc.jpg
Stručný popis výrobku Vakuový trubicový solární kolektor Apricus ETC určený pro celoroční ohřev TUV, vytápění bazénů a přitápění.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 154035663
Datum vystavení certifikátu shody 18.03.2014
Prohlášení o shodě číslo 201601
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.05.2016
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2005x796x136 [mm]
hmotnost 35 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.59 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 0.947 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 10 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.714 [-]
účinnost kolektoru 0.629 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 633 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.243 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.009 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 150 [°C]
klidová teplota 219 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.8 [MPa]
vodní objem 0.31 [l]
doporučený objemový průtok 42 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.8 [MPa]
pohltivost absorbéru α 93 [-]
emisivita absorbéru ε 8 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce TUBOSOL, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TUBOSOL
Právní forma s.r.o.
29376343
Email moravcikjan@tubosol.cz
Web www.tubosol.cz
Telefon +420 777 001 191
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 712
Obec Uherské Hradiště
PSČ 68601
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne